Administrarea proprietatii

Administrarea unei proprietăți inseamna supravegherea unei locuințe, a unei locuințe multiple, sau a proprietăților comerciale.
Pentru a menține funcționarea instalatiilor, echipamentelor și pentru a vă conecta cu chiriașii dvs. este necesara o intretinrere regulata si trebuie să răspundeți la întreținerea de urgență solicitata de chiriasi. 
Proprietățile pot fi gestionate de o companie de administrare a proprietății dacă investitorul imobiliar nu are timp sau experiență pentru a gestiona proprietățile însuși.
Servicii oferite:
Setarea chiriei: stabilirea nivelului corespunzător al chiriei pentru a atrage chiriași în proprietatea dvs. 
Găsirea locatarilor: publicitate pentru închiriere pentru identificarea potentialilor chiriasi precum si  selectarea acestora;
Intocmirea contractelor de inchiriere: aceasta poate include stabilirea termenului de leasing și asigurarea că acesta are toate clauzele necesare pentru protejarea proprietarului. Aceasta include si stabilirea valorii depozitului de garanție necesar;
Gestionarea relatiilor cu furnizorii de utilitati, societatile de service, societatile de asigurari, etc. (contractare,receptionare,facturi, plata);
Gestionarea relatiilor cu chiriasii: monitorizarea proprietatii pe perioada inchirierii, inclusiv incheierea de procese verbale de predare/primire a imobilului;
Gestionarea situațiilor de urgență:  raspuns la cererile de întreținere a proprietatii, reclamatii, plângerilor de zgomot; 
Gestionarea mutărilor:  inspectarea proprietatii, verificarea eventualelor daune și determinarea porțiunii de garanție care va fi returnată locatarului. După mutare se poate efectua curățarea imobilului, repararea oricăror daune și găsirea unui chiriaș nou;
Inspectarea periodica a proprietatii, evaluarea starii generale si urmarirea comportarii in timp a constructiei;
Asigurarea respectarii si indeplinirii tuturor obligatiilor legale pentru instalatiile si spatiile din proprietate;
Managementul garantiei echipamentelor;
Revizii si inspectii periodice specializate;
Remedierea problemelor aparute prin personal propriu sau prin personal extern autorizat.

Noi suntem my facility

Nici cei mai buni, nici cei mai rai, nici cei scumpi, nici cei mai ieftini. Insa sigur,cei mai corecti. Cereti oferta.

Acasa